Sıkça Sorulan Sorular

1. Aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılabilir mi?
2. Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi zorunlu mudur?
3. Bilimsel Hazırlık Programı nedir? Kimlere uygulanır?
4. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olma koşulu nedir?
5. Bilimsel Hazırlık Programının süresi ne kadardır? Bu süre içinde başarılı olunmazsa ne yapılır?
6. Ders transferlerinde neye dikkat edilmelidir?
7. Doktora programına başvuru koşulları nelerdir?
8. Doktora programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır?
9. Doktora programında alınması gereken ders yükü nedir?
10. Doktora programında dışarıdan ders alınabilir mi?
11. Doktora programının süresi ne kadardır?
12. Doktora tez savunmasına girmeden önce kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır?
13. Doktora programından ilişik kesme hangi durumda olur?
14. Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girilmelidir?
15. Her yarıyıl kayıt yapılması zorunluluğu var mıdır?
16. İkinci danışman tanımı nedir?
17. İntihal yazılım programı (Turnitin) ne zaman kullanılır? Benzerlik oranı ne olmalıdır?
18. Mazeret sınavına ne zaman girilir?
19. Mezuniyet tarihi ne zamandır?
20. Özel öğrencilik nedir?
21. Özel öğrenci kabul koşulları nelerdir?
22. Özel öğrenci için ders açılır mı?
23. Özel öğrencilik süresi ne kadardır?
24. Tez Danışmanı ne zaman belirlenmelidir?
25. Tez Savunma sınavları dinleyicilere açık mıdır?
26. Tez Savunma Sınavı sonrası yapılması gereken işlemler nelerdir?
27. Tez Savunma Sınavı’nda düzeltme kararı verilmesi durumunda ne yapılmalıdır?
28. Yüksek Lisans / Doktora Tezinde başarısız olan öğrencinin tezsiz yüksek diploması alma hakkı var mıdır?
29. Tez ve Uzmanlık Alanı dersleri ne zaman alınmalıdır?
30. Tez Yazım Yönergesi’ne nasıl ulaşılabilir?
31. Tez yazım dili ne olmalıdır?
32. Tezli Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir?
33. Tezli Yüksek Lisans programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır?
34. Tezli Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir?
35. Tezli Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır?
36. Tezli Yüksek Lisans programından ilişik kesme hangi durumda olur?
37. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir?
38. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır?
39. Tezsiz Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir?
40. Tezsiz Yüksek Lisans programında Dönem Projesi dersi ne zaman alınmalıdır?
41. Tezsiz Yüksek Lisans programında lisanstan ders alınabilir mi?
42. Tezsiz Yüksek Lisans programında danışman ataması ne zaman yapılır?
43. Tezsiz Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır? İlişik kesme hangi durumda olur?
44. Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek programına yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir?
45. Üniversite dışından danışman atanabilir mi?
46. Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvuru koşulları nelerdir?
47. Yatay Geçiş koşulları nelerdir? Kimler yatay geçiş başvurusunda bulunabilir?
48. Yatay Geçiş başvuruları ne zaman yapılır?
49. Yüksek Lisans / Doktora düzeyinde yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir?
50. Yüksek Lisans / Doktora tez savunma sınavlarına ne zaman girilmelidir?
51. Yüksek Lisans programında lisanstan ders alınabilir mi?
52. Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi kimlerden oluşur?