Lisansüstü Eğitim Başvuruları için Gerekli En Az Puanlar

 

NOT ORTALAMASI

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

2.00/4.00 veya 50/100

Lisans GNO’su

2.00/4.00 veya 50/100

Lisans GNO’su

3.00/4.00 veya 75/100

Lisans veya Yüksek Lisans GNO’su

 

ALES/GRE/GMAT

Sınav Türü

Tezli Yüksek Lisans

 Lisansa Dayalı Doktora

Yüksek Lisansa
Dayalı Doktora

 

Sayısal

Eşit Ağırlıklı

Sayısal

Sayısal

ALES

55

55

80

70

GRE (Quantitive)

610

720

680

GRE (Quantitive Yeni Puan)

149

156

153

GMAT

450

557

500

 

 YABANCI DİL PUANLARI

Sınav Türü

Doktora

KPDS / ÜDS / YDS / YÖKDİL

(Geçerlilik süresi 5 yıldır!)

55

TOEFL (İBT)

66

 

GNO: Genel Not Ortalaması