Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adayın;

  • Lisans diploması ile en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olması ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.
  • Yabancı dilde eğitim yapan (bilim alanı yabancı dil olan programlar dışında) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.