E- İmzalı Öğrenci Belgesi ve Transkript Uygulaması Hakkında

Duyuru Tarihi: 

25.11.2020

Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin “Öğrenci Belgeleri ve Transkript” talepleri, elektronik imza süreci ile verilmeye başlanmıştır. Öğleden önce talep edilen evrak aynı gün öğleden sonra; öğleden sonra talep edilen evrak bir sonraki gün öğleden önce e- imzalanarak elektronik posta yoluyla geri gönderilecektir.
E-imzalı belgeyi kabul etmeyen bir kurum olduğunda, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin elektronik imza sürecine geçtiğinin ilgili kuruma bildirilerek, belgenin alt kısmında yer alan doğrulama kodunun gösterilmesi gerekmektedir.
Emniyet Müdürlüğü Hariç artık ıslak imzalı öğrenci belgesi verilmeyecektir.
Transkript ve Öğrenci Belgesi talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimiz lee@eskisehir.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.