ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

Duyuru Tarihi: 

04.09.2020

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI
 
Öğrencilerimiz ve tüm personelimizin, Covid-19 salgınından korunması ve kamu sağlığı önceliğinde kaliteden ödün vermeden, Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde, aksamadan yürütülebilmesi için 2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde Üniversitemizin belirlediği genel ilkelerle birlikte;
 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün yürütülecek olan Yüksek Lisans programlarında Seminer, Tez, Uzmanlık Alan Derslerine ek olarak, Anabilim ve/veya Bilim Dalları tarafından belirlenmiş zorunlu derslerden sadece bir tanesi ve Doktora programlarında ise Seminer, Tez ve Uzmanlık Alan dersleri haricindeki tüm dersler mümkün olduğu ölçüde uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamda verilebilecektir. (Lisansüstü eğitimde karma eğitim uygulanabileceği gibi, yeterlik, tez önerisi, tez izleme, ve tez savunma sınavları yüzyüze veya uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılabilecektir.) Program ve ders bazında daha ayrıntılı açıklamalar ilgili anabilim dalı başkanlıkları tarafından yapılacaktır.
 
Enstitüde yürütülecek olan Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ise, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenmiş olan Usul ve Esaslara göre Eğitim- Öğretim’e aynı şekilde devam edilecektir.
 
NOT: Kritik ders ve uygulamalar için gerekirse bahar veya yaz döneminde eksikleri telafi edebilmek için yüzyüze programlar yapabileceği hususunda Anabilim Dalı başkanlıklarından gerekli bilgi alınabilir. Ayrıca  her türlü soru ve sorunlar için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Genel Sorularınız için, Enstitü email: lee@eskisehir.edu.tr) ve Anabilim Dalı başkanlıkları (Anabilim Dalı Genelindeki Özel Sorularınız için) ile görüşebilirsiniz.
 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü