11. Doktora programının süresi ne kadardır? (What is the duration of the doctoral program?)

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır.
For those who are accepted with a master's degree with thesis, except for the time spent in scientific preparation, the doctorate program is eight semesters, regardless of whether they have registered for each semester, starting from the semester in which the courses related to the program they are enrolled in, and the maximum completion period is 12 semesters; 10 semesters for those admitted with an undergraduate degree, and the maximum completion period is 14 semesters. The maximum time to successfully complete the required credit courses for the doctorate program; It is four semesters for those who are admitted with a master's degree with thesis and six semesters for those who are accepted with a bachelor's degree.