12. Doktora tez savunmasına girmeden önce kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır?

Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için tez önerisi raporuna ilave olarak en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.