13. Doktora programından ilişik kesme hangi durumda olur? (What causes a dismissal from the doctorate program?)

Yönetmelikte belirtilen süreler içinde, öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini (sadece doktora programı öğrencileri) başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen veya kredili derslerinden başarılı olan ancak doktora tez çalışmasını yönetmelikte belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
Those who cannot successfully complete the ECTS credit courses and seminar course (only doctoral program students) included in the curriculum within the time period specified in the regulation, or who have a CD, DC, DD, FF, YZ or DZ letter grade or cannot meet a 3.00 GPA The student is dismissed from the program. A student who successfully completes the credited courses, passes the doctoral qualifying exam and passes the doctoral thesis proposal or passes the credit courses, but fails to complete the doctoral thesis study until the end of the 12 or 14 semesters specified in the regulation, is dismissed from the program.