14. Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girilmelidir?

Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girer.