14. Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girilmelidir? (When should the PhD Qualifying Exam be taken?)

Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarıyla tamamladığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır. Öğrenci bir yarıyılda bir kez olmak üzere yılda en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girer. 
The student who has been accepted with a master's degree must take the qualifying exam for the doctorate from the moment he / she successfully completes the courses and until the end of the fifth semester at the latest and the end of the seventh semester at the latest. Doctoral qualifying exam is held between the dates of the final exams specified in the academic calendar. The student takes a doctoral qualifying exam once in a semester, at most twice a year.