16. İkinci danışman tanımı nedir? (What is the definition of a second supervisor?)

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.
In cases where the nature of the thesis study requires more than one advisor, the second supervisor may be appointed from within the University or from outside the University by the institute board of directors, upon the advisor's recommendation. The second thesis supervisor must have at least a doctoral degree.