17. İntihal yazılım programı (Turnitin) ne zaman kullanılır? Benzerlik oranı ne olmalıdır?

Enstitü tarafından alınan, teze ilişkin intihal yazılım programı raporu (TURNITIN raporu) ve tez, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderilir. Rapordaki verilerde intihal olasılığının belirlenmesi durumunda tez, jürinin gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Benzerlik oranı tek kaynaktan maksimum %15 toplamda ise maksimum % 30 olmalıdır.