18. Mazeret sınavına ne zaman girilir?

Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 5 işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu enstitüye teslim etmesi gerekir. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan öğrenci mazeret sınavına alınmaz.