18. Mazeret sınavına ne zaman girilir? (When is the make-up exam taken?)

Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 5 işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu enstitüye teslim etmesi gerekir. Bu süre içinde başvuruda bulunmayan öğrenci mazeret sınavına alınmaz. 
In order for the student to enter the make-up exam, he / she must submit the document showing the excuse to the institute where he / she is registered, together with a petition, within 5 working days following the date of the exam (s) of the subject / courses. Students who do not apply within this period are not taken to the make-up exam.