19. Mezuniyet tarihi ne zamandır? (When is the graduation date?)

Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.
The date on which the copy of the thesis signed by the jury is submitted to the institute is the date of graduation.