2. Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği dersi zorunlu mudur? (Is Scientific Research Techniques and Research and Publication Ethics course compulsory?)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için bu zorunluluk yoktur. (It is compulsory to take at least one course including Scientific Research Techniques and Research and Publication Ethics during graduate education. This requirement is not available for non-thesis graduate students.)