25. Tez Savunma sınavları dinleyicilere açık mıdır? (Are the Thesis Defense exams open to the public audience?)

Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
Exam; It takes place in an environment open to the participation of lecturers, graduate students and experts in the field.