26. Tez Savunma Sınavı sonrası yapılması gereken işlemler nelerdir?

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; adaya ve dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Savunma sınavı sonucu, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.