27. Tez Savunma Sınavı’nda düzeltme kararı verilmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir. Öğrenci, düzelttiği tezini jüri önünde en geç üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Doktora tezi için bu süre altı aydır.