27. Tez Savunma Sınavı’nda düzeltme kararı verilmesi durumunda ne yapılmalıdır? (What should be done if a correction decision is made in the Thesis Defense Exam?)

Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi, danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim edilir. Öğrenci, düzelttiği tezini jüri önünde en geç üç ay içinde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Doktora tezi için bu süre altı aydır. 
The student who has been given a correction decision for his / her master thesis submits the thesis to his / her supervisor again by making the necessary corrections within three months at the latest. The thesis is submitted to the institute through the head of the department, together with the supervisor's opinion that the thesis is defensible. The student defends the corrected thesis in front of the jury within three months at the latest. At the end of this defense, the student who is found unsuccessful and whose thesis is not accepted is dismissed from the program. This period is six months for the doctoral thesis.