28. Yüksek Lisans / Doktora Tezinde başarısız olan öğrencinin tezsiz yüksek diploması alma hakkı var mıdır? (Does the student who fails in the Master's / Doctorate Thesis have the right to receive a non-thesis master's degree?)

Tezli yüksek lisans programındaki tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması durumunda, reddedilen tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi ve en az 60 AKTS kredilik 10 dersi almış olması koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini (en az 60 AKTS kredilik 10 dersi ve dönem projesini başarıyla tamamlaması koşuluyla) ve/veya azami süresi içinde doktora tez çalışmasını tamamlayamayan veya doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrenciye; talepte bulunması durumunda, reddedilen doktora tezinin enstitü yönetim kurulu tarafından dönem projesi olarak kabul edilmesi koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

If the student whose thesis is rejected in the master's program with thesis, he / she is awarded a master's degree without thesis, provided that the rejected thesis is accepted as a term project by the institute board of directors and that he has taken 10 courses with at least 60 ECTS credits.

 

Of the students who have applied to the doctorate program with a bachelor's degree, the student who cannot complete his / her doctoral thesis study within the maximum duration of his / her credit courses (on condition that he / she successfully completes 10 courses of at least 60 ECTS credits and the term project) or who failed the doctoral thesis defense exam In case of a request, a non-thesis master's degree is awarded on condition that the rejected doctoral thesis is accepted as a term project by the Graduate School Administrative Board.