29. Tez ve Uzmanlık Alanı dersleri ne zaman alınmalıdır? (When should Thesis and Specialization Field courses be taken?)

Öğrenci, tez ve uzmanlık alan dersine üçüncü yarıyıldan itibaren kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek Lisans programında toplam 60 AKTS, doktora programında ise toplam 180 AKTS tez ve uzmanlık alan dersi alınmalıdır.
The student must register for the thesis and specialization field course as of the third semester. A total of 60 ECTS in the master's program and 180 ECTS in the doctoral program, thesis and specialization field courses must be taken.