3. Bilimsel Hazırlık Programı nedir? Kimlere uygulanır? (What is the Scientific Preparation Program? Who does it apply to?)

Lisans/yüksek lisans derecesini, başvurduğu yükseköğretim kurumu dışından veya başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan yüksek lisans/doktora adaylarına uygulanır. Bilimsel hazırlık programı öğrencisi, iki yarıyıl içinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla en az dört, en çok sekiz derslik bilimsel hazırlık programı derslerini almak ve başarmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programı dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli olan derslerin ve kredilerin yerine sayılmaz ve GNO’ya katılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden, her yarıyıl en fazla iki ders alabilir.
It is applied to graduate / doctorate candidates who have received their undergraduate / graduate degree from outside the higher education institution they applied to or in fields other than the graduate program they applied for. The student of the scientific preparation program must take at least four and a maximum of eight classes of scientific preparation program courses within two semesters, upon the recommendation of the head of the relevant institute department and the approval of the institute board of directors. Scientific preparation program courses do not replace the courses and credits required to complete the graduate program and do not participate in the GPA. However, a student in the scientific preparation program can take a maximum of two courses each semester from the elective courses opened in the graduate program with the recommendation of the head of the relevant institute department and the approval of the institute board of directors, as well as scientific preparation courses.