31. Tez yazım dili ne olmalıdır?

Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini İngilizce de yazabilir.