31. Tez yazım dili ne olmalıdır? (What should the thesis writing language be?)

Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır. Ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ile öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini İngilizce de yazabilir.
The thesis is written in the language of the graduate program studied. However, upon the student's request, with the approval of the supervisor, the graduate program student whose language of instruction is Turkish; He can also write his thesis in English.