32. Tezli Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir? (What are the application conditions for the Master with Thesis program?)

Adayın tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; lisans diplomasına, en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan, başvurduğu puan türünde en az 55 puana veya Graduate Record Examinations (GRE) sınavından veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olması gerekir. 
In order for the candidate to apply to the master's program with thesis; Undergraduate diploma, at least 2.00 / 4.00 (50/100) undergraduate GPA and ALES, a minimum score of 55 in the type of score applied or the Graduate Record Examinations (GRE) exam or an equivalent score from the Graduate Management Admission Test (GMAT) accepted by the Senate.