34. Tezli Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir?

Tezli yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve seminer dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz. Öğrenci seminer dersini, tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır.