35. Tezli Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır? (How long is the Master's program with thesis?)

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
The duration of the master's program with thesis, excluding the time spent in scientific preparation, starting from the semester in which the courses related to the program are given, regardless of whether they are registered for each semester, the program is completed in six semesters at most.