36. Tezli Yüksek Lisans programından ilişik kesme hangi durumda olur? (What is the case with dismissal from the Master's program with thesis?)

Dört yarıyıl sonunda alınması gereken kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF, YZ veya DZ harf notu aldığı ders/dersler bulunan veya 2,50 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. 

A student who cannot successfully complete the required credit courses and seminar course at the end of four semesters, or who has a course (s) for which he / she received a letter grade of CD, DC, DD, FF, YZ or DZ, or who cannot achieve a GPA of 2.50 is dismissed from the program. The maximum duration of the master's program with thesis is six semesters. The student who fails in the thesis work or does not enter the thesis defense within the maximum period of time is dismissed from the program.