39. Tezsiz Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir? (What is the required course load for the non-thesis master's program?)

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup YT harf notuyla veya YZ harf notuyla değerlendirilir. Bir yarıyılda 60 AKTS’den fazla ders alınamaz.
Master's program without thesis; It consists of at least 10 courses and a term project course, not less than 60 ECTS in total. Student; in the semester in which the term project course is taken, they must register for the term project course and submit a written report at the end of the semester. The term project course is non-credit and evaluated with a letter grade YT or letter grade YZ. More than 60 ECTS courses cannot be taken in a semester.