4. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olma koşulu nedir?

Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmesi için bu programdaki lisans düzeyinde aldığı her dersten en az DD harf notu ve 2,00 GNO’ya sahip olması; lisansüstü düzeyde aldığı her dersten en az CC harf notu alması; doktora öğrencisinin ise her dersten en az CC harf notu alması ve 2,50 GNO’ya sahip olması gerekir.