40. Tezsiz Yüksek Lisans programında Dönem Projesi dersi ne zaman alınmalıdır? (When should the Term Project course be taken in the non-thesis master's program?)

Dönem Projesi dersi ikinci yarıyılda alınır. 
Term Project course is taken in the second semester.