42. Tezsiz Yüksek Lisans programında danışman ataması ne zaman yapılır?

Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin yazılı görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir ve bu öneri, enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.