42. Tezsiz Yüksek Lisans programında danışman ataması ne zaman yapılır? (When is a supervisor assignment made in the non-thesis master's program?)

Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin yazılı görüşünü alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir ve bu öneri, enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
In the non-thesis master's program, the head of the department of the institute recommends a faculty member or a lecturer with a doctorate degree to the relevant institute until the end of the first semester at the latest by taking the written opinion of the student to advise each student in the course selection and execution of the term project course. It becomes definite with the approval of the board of directors.