43. Tezsiz Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır? İlişik kesme hangi durumda olur? (How long is the Master without thesis program duration? In what condition does a dismissal occur?)

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
Completion of the non-thesis master's program; Except for the time spent in scientific preparation, starting from the semester in which the courses related to the program in which they are enrolled are given, for each semester, at least two semesters, at most three semesters, regardless of whether the student is registered or not. The student who fails or cannot complete the program at the end of this period is dismissed from the program.