44. Tezsiz Yüksek Lisans programından Tezli Yüksek programına yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir? (What are the application conditions for transfer from the non-thesis master's program to the master with thesis program?)

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için, öğrencinin tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programının en düşük başarı puanını sağlaması gerekir. Ancak söz konusu yarıyılda ilgili tezli yüksek lisans programına öğrenci alınmamışsa, programa en son öğrenci alınan yarıyıldaki en düşük başarı puanı dikkate alınır.
In order to transfer from the non-thesis master's program to the master's program with thesis, the student must meet the lowest score of the master's program with thesis in the semester he enrolled in the non-thesis master's program. However, if no students are admitted to the relevant master's program with thesis in the said semester, the lowest success score in the semester in which the last student was accepted to the program is taken into account.