45. Üniversite dışından danışman atanabilir mi? (Can a supervisor be assigned from outside the university?)

Üniversite kadrosunda, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.
If there are no faculty members with the specified qualifications in the university staff, a faculty member from another higher education institution may be appointed as a SUPERVİSOR by the institute board of directors upon the recommendation of the head of the relevant department.