46. Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvuru koşulları nelerdir? (What are the application requirements for graduate programs taught in a foreign language?)

Yabancı dilde eğitim yapan (Elektrik-Elektronik Müh., Nanoteknoloji vb.) lisansüstü programlara başvurabilmek için adayın, öğrenim göreceği yabancı dilde ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir.
In order to apply to graduate programs in foreign languages (Electrical and Electronics Engineering, Nanotechnology, etc.), the candidate must have a score of at least 60 out of 100 from the foreign language exams organized by ÖSYM in the foreign language in which the candidate will be studying or from the international foreign language exams accepted as equivalent by ÖSYM. must have received an equivalent score.