47. Yatay Geçiş koşulları nelerdir? Kimler yatay geçiş başvurusunda bulunabilir? (What are the conditions for graduate transfer? Who can apply for graduate transfer?)

Üniversitenin lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin ilgili lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış, disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş talebinde bulunan ancak transkriptlerinde CD, DC, DD, FF, DZ veya YZ harf notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Students can be accepted through graduate transfer between the graduate programs of the university or from the graduate programs of another higher education institution to the relevant graduate program of the University. For graduate transfer, the student must have completed at least one semester, has not yet completed half of the maximum education period, has not received disciplinary punishment, has completed all of the courses in the graduate program until the transition period, and met the minimum application requirements of the relevant institute. Applications of students who apply for transfer but have CD, DC, DD, FF, DZ or YZ letter grades on their transcripts are not taken into consideration.