49. Yüksek Lisans / Doktora düzeyinde yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir?

Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için başarı koşulu; GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75, doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,20 veya 100 üzerinden en az 80 olması ve CC harf notunun altında harf notunun olmamasıdır. Bunlara ek olarak yatay geçiş için ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir.