49. Yüksek Lisans / Doktora düzeyinde yatay geçiş başvuru koşulları nelerdir? (What are the application conditions for graduate transfer at the Master / Doctorate level?)

Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için başarı koşulu; GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 75, doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,20 veya 100 üzerinden en az 80 olması ve CC harf notunun altında harf notunun olmamasıdır. Bunlara ek olarak yatay geçiş için ilgili anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı gerekir. 
Success condition for graduate transfer; A GPA of at least 3.00 out of 4.00 or a minimum of 75 out of 100, a GPA of at least 3.20 out of 4.00 or at least 80 out of 100 if at the level of proficiency in doctoral / arts and a letter below the CC letter grade It is not a grade. In addition, the positive opinion of the head of the relevant department and the approval of the institute board of directors are required for undergraduate transfer.