5. Bilimsel Hazırlık Programının süresi ne kadardır? Bu süre içinde başarılı olunmazsa ne yapılır?

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz öğretimi bu süreye dahil edilmeksizin en çok iki yarıyıldır. Programı belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.