5. Bilimsel Hazırlık Programının süresi ne kadardır? Bu süre içinde başarılı olunmazsa ne yapılır? (How long is the Scientific Preparation Program? What to do if not successful within this period?)

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, yaz öğretimi bu süreye dahil edilmeksizin en çok iki yarıyıldır. Programı belirtilen sürede başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.
The time to spend in the scientific preparation program is two semesters at most, without including summer school in this period. Students who fail to complete the program within the specified time are dismissed from the program.