50. Yüksek Lisans / Doktora tez savunma sınavlarına ne zaman girilmelidir?

Tez savunma sınavları akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar yapılır. Bu tarihler dışında tez savunma sınavı yapılamaz.