50. Yüksek Lisans / Doktora tez savunma sınavlarına ne zaman girilmelidir? (When should the Master / Doctorate thesis defense exam be taken?)

Tez savunma sınavları akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar yapılır. Bu tarihler dışında tez savunma sınavı yapılamaz.  
Thesis defense exams are held until the end of term exams specified in the academic calendar. Except these dates, thesis defense exam cannot be held.