51. Yüksek Lisans programında lisanstan ders alınabilir mi? (Can courses be taken from the undergraduate program in the master's program?)

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir.
Up to two of the courses to be taken by the student can be selected from undergraduate courses provided that they have not been taken during undergraduate education. In addition, a maximum of two courses can be taken from the courses offered in other higher education institutions with the recommendation of the head of the relevant institute department and the approval of the institute board of directors.