52. Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi kimlerden oluşur?

Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerileriyle enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Her iki durumda da yedek jüri üyelerinden biri, kurum dışından olmak zorundadır. Jürinin üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı, jüri üyesi olamaz.