7. Doktora programına başvuru koşulları nelerdir? (What are the application requirements for the doctorate program?)

Doktora programına başvurabilmek için adayın lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, en az 3,00/4,00 (75/100) lisans veya tezli yüksek lisans GNO’suna sahip olması ve belirlenen ALES ve yabancı dil puanlarını almış olması gerekir. Lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan veya GRE/GMAT sınavlarından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puanı alması gerekir. Adayın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olması gerekir. In order to apply for a doctorate program, the candidate must have a bachelor's degree or a master's degree with thesis, a minimum 3.00 / 4.00 (75/100) undergraduate or graduate GPA with thesis, and must have obtained the specified ALES and foreign language scores. Applicants with a bachelor's degree must obtain at least 80 points in the score type of the program they apply from ALES or an equivalent score accepted by the Senate in GRE / GMAT exams, and those who apply with a master's degree must score at least 70 points in the type of the program they apply from ALES or from the GRE / GMAT exams. He must receive an equivalent score accepted by the Senate. The candidate must have obtained at least 55 points from the foreign language exams organized by the Assessment, Selection and Placement Center (ÖSYM) or an equivalent score from the international foreign language exams accepted as equivalent by ÖSYM.