9. Doktora programında alınması gereken ders yükü nedir?

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için ise en az 120 AKTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı ve tez önerisi ile 180 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora öğrencisi seminer dersini, doktora tez danışmanından yalnızca bir defa ikinci yarıyılda alır.