Anabilim Dalları

ANABİLİM DALI ANABİLİM DALI BAŞKANI E-POSTA TELEFON NO
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (COMPUTER ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Serkan GÜNAL serkangunal@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6562 Detaylı Bilgi
Biyoloji Anabilim Dalı (BIOLOGY-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Berrin TÜYLÜ bayaz@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 4719 Detaylı Bilgi
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (ENVIRONMENTAL ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) ve Çevre Yönetimi Uzaktan Öğretim (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT DISTANCE EDUCATION) Tezsiz YL Prof. Dr. Efdade Emine GAGA egaga@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6400 Detaylı Bilgi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D. on B.S.) Prof. Dr. Nuray AT nat@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6457 Detaylı Bilgi
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (INDUSTRIAL ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK gurkan.o@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6438 Detaylı Bilgi
Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı (INDUSTRIAL ARTS-M.S.) Prof. Dr. Nilay ERTÜRK nilaye@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 2848 Detaylı Bilgi
Fizik Anabilim Dalı (PHYSICS-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Abidin KILIÇ abkilic@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 4751 Detaylı Bilgi
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Anabilim Dalı (AVIATION ELECTRICAL ELECTRONICS-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Hakan OKTAL hoktal@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6980 Detaylı Bilgi
Hava Trafik Kontrol Anabilim Dalı (AIR TRAFFIC CONTROL-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Doç. Dr. Cem ÇETEK ccetek@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6908 Detaylı Bilgi
İleri Teknolojiler Anabilim Dalı (ADVANCED TECHNOLOGIES-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Uğur SERİNCAN userincan@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 7302 Detaylı Bilgi
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (CIVIL ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D. on B.S.) Prof. Dr. Aynur ŞENSOY SORMAN asensoy@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6600 Detaylı Bilgi
İstatistik Anabilim Dalı (STATISTICS-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. İlhan USTA iusta@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 4684 Detaylı Bilgi
Kimya Anabilim Dalı (CHEMISTRY-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) ve Kimya Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Prof. Dr. Filiz YILMAZ fyilmaz@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 4782 Detaylı Bilgi
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (CHEMISTRY ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Nezihe AYAS nazcan@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6500 Detaylı Bilgi
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (MECHANICAL ENGINEERING-M.S.) Prof. Dr. Oğuz ÇOLAK oguzcolak@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 7201 Detaylı Bilgi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı (MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Nuran AY nay@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6350 Detaylı Bilgi
Matematik Anabilim Dalı (MATHEMATICS-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Nilüfer ÖZDEMİR nozdemir@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 4648 Detaylı Bilgi
Mimarlık Anabilim Dalı (ARCHITECTURE-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç hhhalac@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6669 Detaylı Bilgi
Pilotaj Anabilim Dalı (PILOTAGE-M.S.) Prof.Dr. Kürşad Melih GÜLEREN kmguleren@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6949 Detaylı Bilgi
Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı (CERAMIC ENGINEERING-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Alpagut KARA akara@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6350 Detaylı Bilgi
Sivil Havacılık Anabilim Dalı (CIVIL AVIATION-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. T. Hikmet KARAKOÇ hkarakoc@eskisehir.edu.tr (222) 321 35 50 - 6981 Detaylı Bilgi
Uçak Gövde Motor Bakım Anabilim Dalı (AIRCRAFT BODY ENGINE MAINTENANCE-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Dilek TURAN dtetik@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6981 Detaylı Bilgi
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı (REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) ve Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Prof.Dr. Saye Nihan ÇABUK sncabuk@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 1651 Detaylı Bilgi
Yer Bilimleri Anabilim Dalı (EARTH SCIENCES-M.S.) ve Kentleşmede Risk Yönetimi (RISK MANAGEMENT IN URBANIZATION DISTANCE EDUCATION) Uzaktan Öğretim Tezsiz YL Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜN mtun@eskisehir.edu.tr (222) 335 05 80 - 6805 Detaylı Bilgi
İç Mimarlık Anasanat Dalı (INTERIOR ARCHITECTURE-M.S., Proficiency in Art) Prof. Buğru Han Burak KAPTAN bkaptan@eskisehir.edu.tr (222) 321 35 50 - 7226 Detaylı Bilgi
Tekstil ve Moda Tasarımı Anabilim Dalı (FASHION AND TEXTILE DESIGN-M.S.) Doktor Öğretim Üyesi Şakir ÖZÜDOĞRU sakiro@eskisehir.edu.tr (222) 321 35 50 - 2851 Detaylı Bilgi
Raylı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı (RAIL SYSTEMS ENGINEERING-M.S.) Prof. Dr. Ömer Mete KOÇKAR mkockar@eskisehir.edu.tr (222) 224 13 91 - 5101 Detaylı Bilgi
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Doç. Dr. Deniz ŞİMŞEK ds@eskisehir.edu.tr (222) 321 35 50 - 6703 Detaylı Bilgi
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı (SPORTS MANAGEMENT-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Doç. Dr. Hakan KATIRCI hakankatirci@eskisehir.edu.tr (222) 321 35 50 - 6705 Detaylı Bilgi
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı - Lojistik Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Logistics Distance Education M.S. without Thesis ) Prof. Dr. G. Serap ÇEKEROL gscekerol@eskisehir.edu.tr +90 (222) 321 35 50 Detaylı Bilgi
Hareket ve Antrenman Bilimleri (MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES-M.S., Ph.D., Ph.D. on B.S.) Prof. Dr. Hayri ERTAN hertan@eskisehir.edu.tr (222)3213550/6707 Detaylı Bilgi
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı (AVIATION MANAGEMENT-M.S., Ph.D., Ph.D on B.S.) Prof. Dr. Ferhan ŞENGÜR fkuyucak@eskisehir.edu.tr (222) 321 35 50 - 6851 Detaylı Bilgi