LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ-İSTATİSTİKLER

29.11.2021 tarihi itibariyle Mevcut Öğrenci ve 2021-2022 Güz Dönemi Mezun Öğrenci Sayıları:

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/genel%20say%C4%B1lar%20son-1.xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/%C3%B6grenci_say%C4%B1lar%C4%B1_son-26_12_2021-2.xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/SAYILAR_26122021-3.xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/SAYILAR_26122021-4.xlsx

 

04.10.2021 Tarihi İtibariyle 2021-2022 Güz Dönemi Kesin Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları:

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/2021-2022%20G%C3%9CZ%20KAYIT%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20SAYILARI%20(1).xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/2021-2022%20G%C3%9CZ%20KAYIT%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20SAYILARI.xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/%C3%B6grenci_say%C4%B1lar%C4%B1_GENEL_YEN%C4%B0KAYIT%202020-2021%20BAHAR%20(10).xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/%C3%B6grenci_say%C4%B1lar%C4%B1_YEN%C4%B0KAYIT%202021-2022%20G%C3%9CZ%20(1).xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/%C3%B6grenci_say%C4%B1lar%C4%B1_YEN%C4%B0KAYIT%202021-2022%20G%C3%9CZ.xlsx

 

 

09.06.2021 tarihi itibariyle Mevcut Öğrenci ve Mezun Öğrenci Sayıları:

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/%C3%B6grenci_say%C4%B1lar%C4%B1_GENEL_%20YPA.xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/%C3%B6grenci_say%C4%B1lar%C4%B1_GENEL-09_06_2021_M%C5%9E.xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/Kopya%20%C3%B6grenci_say%C4%B1lar%C4%B1_GENEL%20ve%202020-2021%20g%C3%BCz%20bahar%20mezun_FU(1).xlsx

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/say%C4%B1lar_GENEL_GT.xlsx

 

 

2020-2021 Yılı:

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/2020-2021%20Bahar%20D%C3%B6nemi%20%C4%B0statistikleri%2018%20%C5%9Eubat%202021.pdf

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/2020-2021%20Guz%20Donemi%20Istatistikleri.pdf

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/K%C4%B0DR%20TABLOSU%2002%20Mart%202021_LEE(2).docx

 

2019-2020 Yılı:

2019-2020 yılı için: /sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/MEVCUT%20SAYILAR%20ARALIK%202020.pdf

2019-2020 BAHAR SONU LEE KAYITLI VE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI

/sites/lee.eskisehir.edu.tr/files/files/K%C4%B0DR%20TABLOSU%2001-2021.docx

 

2018-2019 Yılı:

LEE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ(2).pdf (eskisehir.edu.tr)