Misyonumuz

Evrensel bilgi, beceri ve değerleri kullanabilen ve tüm bunlara araştırmalarla toplumun ihtiyaç duyduğu yenilerini de katarak kullanılabilir çıktıları üretmeyi önceleyen, entellektüel bir birikime sahip lisansüstü eğitimle, ilgili alanda araştırmacı uzmanlar yetiştirmektir.